Skip to the content

MIG Titan

Meltolit Titan grade 1

Tillsatsmaterial med den högsta renheten och för svetsning där extra hög hållfasthet och värmetålighet erfodras. Används i kemisk- och flygplansindustrin. Ren argon eller helium måste användas som skyddsgas. För svetsning av grovt material rekommenderas helium p.g.a bågens större värmeinnehåll.

Meltolit Titan grade 2

Olegerad titan men med lite högre oxygenhalt än titan grade 1. Handelskvalitet.

Meltolit Titan grade 5

Aluminium- och Vanadin-legerad titan. Titan grade 5 har höga mekaniska egenskaper för applikationer som kräver hög styrka och tuffhet. Typiska applikationer: Flygplansdelar, turbiner etc.

Meltolit Titan grade 7

Palladiumlegerad titan med samma fysiska och mekaniska egenskaper som grade 2 men är extremt korrosionsbeständig mot syror och andra kemikalier. Utmärkta svetsegenskaper.