Skip to the content

Rörtråd Olegerad och låglegerad

Vi har valt att jobba med Megafil rörtråd från Tyskland som är av högsta kvalitet. Det är heldragna sömlösa rörtrådar som ger minimal hydrogenhalt inuti tråden och medför högre mekaniska värden jämfört med en valsad rörtråd. En sömlös tråd tillåter även svetsaren att ha längre utstick samt lägre strömstyrka på maskinen.

Nedan är våra rörtrådar för svetsning av olegerat och låglegerat stål.

Klicka på rubriken på produkten för att se produktblad!

rörtråd svetsning

Megafil 713R

Heldragen, rutil, fluxfylld rörelektrod 100% Ar-Co² som skyddsgas. Svetsas med en mycket stabil ljusbåge, vilket ger jämna övergångar och ett minimum av sprut. God inträngning till grundmaterialet i alla svetslägen. Tillverkningsprocessen av heldragen rörtråd gör att man får extremt låga hydrogenhalter, (typiskt 2,8 ml/100 gr) vilket ger svetsgodset mycket spricksäkert. Rökemmissionen är låg och lägessvetsning kan utföras i höga strömområden.

Utmärkta matningsegenskaper genom trådens förkopprade yta, exakta diameter och rundhet. Trådutstick bör vara mellan 15-25mm. Bågspänningen bör ligga på ca. 10% av ströminställningen, vilket är ca. 1-3 volts lägre än konventionella fluxfyllda rörtrådar.

Megafil 821R

Lik ovanstående med Ar-Co² som skyddsgas och en slagseghet på 90 J vid –40ºC/-60ºC.

Megafil 710M

Heldragen metallpuverfylld rörelektrod med Ar-Co² som skyddsgas. För svetsning i V-fog och kälfog.

Megafil 742M

Heldragen metallpuverfylld rörelektrod för svetsning i höghållfasta stål.

Megafil 690R

Heldragen rutil fluxfylld rörelektrod för svetsning i höghållfasta stål.

Megafil 836R

Heldragen rutil fluxfylld rörelektrod för svetsning i CrMo-stål.

Megafil 781R Cortén

Rutil fluxfylld rörelektrod för svetsning i cortenstål.

gaslös rörtråd

71-T1-SS Rörtråd

Självskyddande flussfylld rörtråd för olegerat och låglegerat stål. Lättlossnande slagg. Kan även svetsa förzinkad plåt.

Typiska applikationer: Tankar, tryckkokare, stålkonstruktioner, jordbruksreparationer osv.