Skip to the content

Övrigt Lödning

STOP-OFF 460

Stop-off förhindrar lod att krypa in i utrymmen där det inte är önskat. Det kan vara specifika toleranser eller tex ett kilspår som inte får fyllas med lod. Det kan också användas för att vägleda iväg lodet i speciella applikationer. STOP-OFF 460 är speciellt designat för att ge en kraftig adhesion mot grundmaterialet där det är av yttersta vikt. Används för induktion eller flamlödning där kraftiga brännare används. 

Förpackning: Rosa pasta 0,454kg burk

STOP-OFF 470

Stop-off förhindrar lod att krypa in i utrymmen där det inte är önskat. Det kan vara specifika toleranser eller tex ett kilspår som inte får fyllas med lod. Det kan också användas för att vägleda iväg lodet i speciella applikationer. STOP-OFF 470 är speciellt utformat för vacuum och skyddsgaslödning men kan även användas för flamlödning eller induktion. Det är formulerat för minimalt med rengöring efter lödning och resterna avlägsnas enkelt med borste eller trasa.

Förpackning: Vit pasta 0,454kg burk

Rengöringsduk

Metallfri rengöringsduk för rengöring av lödfogar innan lödning eller borttagning av flussrester efter lödning.

10-pack