Skip to the content

Metallpastor - Övriga legeringar

 

Meltolit 8812 MP

Kisellegerad aluminiumpasta för lödning av aluminium och aluminiumlegeringar med kiselhalt överstigande 7%. Utmärkt för både manuell och mekanisk lödning. Finns med och utan flussmedel.

Förp: 1,0kg

Meltolit 440 MP(Al-2)

Aluminiumlodpasta för lödning av aluminium och aluminiumlegeringar med låg temperatur pga den speciella legeringen Zn-Al. Meltolit 440 MP har utmärkta egenskaper gällande kapillärrördelar i aluminium och för att åstadkomma en normal lödning krävs ett flussmedel som heter Meltolit Al-2 Pasta. Produkten lämpar sig väl för temperaturkänsliga komponenter i aluminium och dess legeringar. Även mot koppar och rostfritt.

Förp: 0,25kg

Meltolit 300-304 MP

Nickelbaserade metallpastor med höga arbetstemperaturer som är lämpliga för ugns- skyddsgas- och vakumlödning samt induktionslödning. För stål, olegerat samt legerat krom-stål.

Meltolit 305-306 MP

Nickelbaserade metallpastor med lägre arbetstemperaturer som dessutom är eutektiska (inget smältintervall). Användningsområde se ovan. Doseringsutrustning samt vakumlödning är att föredra.

Meltolit 100 MP

Kopparpastor med höga arbetstemperaturer som används för ugns/skyddsgaslödning samt induktionslödning. Kopparlodspastan Meltolit 100 MP är för hårdlödning i kapillär, rör och plåtdelar. Produkten innehåller HT-flussmedel och/eller bindemedel som bryter ”oxiden” på grundmaterialet vid sammanfogning av dessa stålmetaller. Kopparlodet har begränsade flyt- och vätningsegenskaper, då ojämn fogpassning fungerar. Produkten användes inom finmekanik, plattväxlare för stål, legerat stål som legerat krom-stål.

Meltolit 106 MP

Kopparpastor med höga arbetstemperaturer som används för ugns/skyddsgaslödning samt induktionslödning. Kopparlodspastan Meltolit 106 MP är för hårdlödning i kapillär, rör och plåtdelar. Produkten innehåller HT-flussmedel och/eller bindemedel som bryter ”oxiden” på grundmaterialet vid sammanfogning av dessa stålmetaller. Kopparlodet har bättre flyt- och vätningsegenskaper, då jämn fogpassning erfordras. Produkten användes inom finmekanik, plattväxlare för stål, legerat stål som legerat krom-stål samt ibland koppar.

Meltolit 205 MP

Silverfosforkopparlodspastor med medelhöga arbetstemperaturer som används för induktionslödning. Ag-P-kopparlodspastan Meltolit 205 MP är för hårdlödning i kapillär, rör och plåtdelar i koppar och kopparlegeringar. Produkten innehåller inget flussmedel men bindemedel och fosfor som bryter ”oxiden” på grundmaterialet vid sammanfogning av dessa stålmetaller. Silverfosforkopparlodet har bra flyt- och vätningsegenskaper, då jämn fogpassning erfordras. Produkten användes inom finmekanik, plattväxlare för koppar samt kopparlegeringar.

Meltolit 215 MP

Silverfosforkopparlodspastor med medelhöga arbetstemperaturer som används för induktionslödning. Ag-P-kopparlodspastan Meltolit 215 MP är för hårdlödning i kapillär, rör och plåtdelar i koppar samt kopparlegeringar. Produkten innehåller inget flussmedel men bindemedel och fosfor som bryter ”oxiden” på grundmaterialet vid sammanfogning av dessa stålmetaller. Silverfosforkopparlodet har bra flyt- och vätningsegenskaper, då jämn fogpassning erfordras. Produkten användes inom finmekanik, plattväxlare för koppar samt kopparlegeringar. Bra elektrisk övergång.