Skip to the content

Aluminiumlod

Aluminiumlod används för lödning av aluminium och där arbetstemperaturen och/eller deformationsrisken gör att man inte vill använda svetsning. Dessa loden finns i olika utformningar beroende på krav om mekaniska egenskaper, flytbarhet och arbetstemperatur.

Löda i aluminium

Loden finns i olika utföranden: solida lod med separat fluss till, lod med flusskanal inuti, flussbelagt lod och lödpasta.

Titta även på våra mjuklod för aluminium om lägre arbetstemperaturer krävs.

Klicka på rubriken på produkten för att se produktblad!

Meltolit AL-2

För lödning av aluminium och aluminiumlegeringar med låg temperatur pga den speciella legeringen 98Zn/2Al. Meltolit AL-2 har utmärkta egenskaper gällande kapillärrördelar. Produkten lämpar sig väl för temperaturkänsliga komponenter i aluminium och dess legeringar samt aluminium mot kopparlegeringar. Finns som solid tråd ihop med flussmedel AL-2 pasta, lod med flusskanal i stänger, tråd och SB-pack samt färdigblandad pasta beroende på applikation. Temperaturintervall: 400-440°C.

Meltolit 7822

För lödning av aluminium och aluminiumlegeringar med låg temperatur pga den speciella legeringen 78Zn/22Al. Meltolit AL-2 har utmärkta egenskaper gällande kapillärrördelar. Produkten lämpar sig väl för temperaturkänsliga komponenter i aluminium och dess legeringar samt aluminium mot kopparlegeringar. Finns som lod med flusskanal i tråd samt färdigblandad pasta beroende på applikation. Temperaturintervall: 415-475°C. 

Meltolit 580*

Aluminiumlod för lödning av aluminium och aluminiumlegeringar med hög flytbarhet pga den höga kiselhalten på 12%. Meltolit 580 har utmärkta egenskaper gällande kapillärrördelar i aluminium och för att lodet skall vara flytbart behövs ett aluminiumflussmedel, typ Meltolit 580, som bryter ”oxiden” på grundmaterialet vid sammanfogning dessa aluminiummetaller. Används i underleverantörindustrin för sammafogning av aluminiumrör och aluminium-profiler.

Meltolit MgAl (AZ61A)

Magnesium/Aluminiumlegering för lödning och tig svetsning av aluminium och aluminium/magnesiumlegeringar. Används för sammanfogning av ”lättmetall” typ motorblock, fälgar och bildelar samt komponenter i ”lättmetall”. Vid lödning måste ett Meltolit MgAl flussmedel användas för att ”bryta” oxiden på ”lättmetallen”.